• Esteve Gironella i Deulofeu
  07/1973
  Edificis i espais
  Fàbrica Roca Umbert
  Indústries
  Infants
  Instal·lacions esportives
  Pavelló Municipal d'Esports
  Pistes Municipals d'atletisme
  Activitats de lleure a les pistes d'atletisme, organitzades per l'empresa Roca Umbert. Al fons, el gratacel dels habitatges sindicals, el Pavelló Municipal d'Esports i la fàbrica Roca Umbert.
 • Jaume Oller i Tintó
  Parcs i jardins
  Reivindicació veinal de la plaça de Sant Miquel, en terrenys contigus al recinte de la fàbrica de Roca Umbert. El 1979 els veïns van arranjar el terreny i van construir una plaça; posteriorment l'Ajuntament va fer un nou projecte que va inaugurar el 23 d'abril de 1983. Al fons, l'edifici de l'actual Centre Cívic Jaume Oller.
 • Pere Cornellas i Aligué
  23/12/1977
  Indústries
  Fàbrica Roca Umbert
  Conflictes socials
  Actes reivindicatius
  Pancartes de protesta dels treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert, en contra del tancament.
 • Pere Cornellas i Aligué
  23/12/1977
  Indústries
  Fàbrica Roca Umbert
  Conflictes socials
  Actes reivindicatius
  Pintades de protesta dels treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert, en contra del tancament.
 • Pere Cornellas i Aligué
  23/12/1977
  Indústries
  Fàbrica Roca Umbert
  Conflictes socials
  Actes reivindicatius
  Pintades de protesta dels treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert, en contra del tancament.
 • Pere Cornellas i Aligué
  23/12/1977
  Indústries
  Fàbrica Roca Umbert
  Conflictes socials
  Actes reivindicatius
  Grup de treballadores a l'interior d'una de les naus de Roca Umbert, en una de les jornades de vagas que varen realitzar el desembre de 1977.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa. Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa. A la imatge, a l'avinguda d'Enric Prat de la Riba.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa. A la imatge, a l'avinguda d'Enric Prat de la Riba, a les portes de la fàbrica.
 • Pere Cornellas i Aligué
  10/12/1977
  Conflictes socials
  Manifestacions
  Els treballadors de la fàbrica tèxtil Roca Umbert es van manifestar en defensa dels seus llocs de treball i en contra del tancament de l'empresa.